JavaScript Menu by Deluxe-Menu.com

Velkommen til Greve Boligselskabs hjemmeside!

Greve Boligselskab er et selvstændigt alment boligselskab med 3.635 boliger, fordelt over hele Greve kommunen. Vi udlejer herudover 8 daginstitutioner og 3 erhvervslejemål, hvoraf ét er et dagcenteret på Møllehøj.

Pr. 1. Januar 2018 blev boligselskabet fusioneret med det tidligere Boligselskab af 1961 i Greve, hvor selskabets 4 afdelinger med samlet 1.201 boliger blev en del af det nye Greve Boligselskab. - læs mere om fusionen og konsekvenserne heraf.

Vi forsøger hele tiden at udvikle vores organisation til gavn for vores nuværende og kommende boligtagere. Derudover lægger vi vægt på høflig betjening, kvalitet i vedligeholdelse og udbygning, ud fra de økonomiske rammer, som er udstukket af vores boligtagere og lovgivningen.


 Se en præsentation af alle Greve Boligselskabs afdelinger!Quick-links til nyttig information:

 


Når du vil leje en bolig!

Hvis du vil leje en almen bolig i Greve Boligselskab, kræver det at man er skrevet op på en venteliste. Der findes nogle generelle regler for, hvor stor bolig man kan leje og der findes boligtyper som udlejes til specielle målgrupper. Boligselskabernes Landsforening har udarbejdet en pjece om dette emne, som du kan læse her.

Vil du skrives op til en bolig kan du gøre det her

Kontakt

Greve Boligselskab
Administrationen
Greveager 1
2670 Greve

Kontortid

Hverdage mellem 10:00 og 13:00
samt torsdag tillige mellem 15:30 og 17:00

Lukket ekstraordinært:
onsdag den 15. maj, fredag den 31. maj,
onsdag den 5. juni og tirsdag den 18. juni 2019
samt ferielukket i uge 30 (22.-26. juli 2019)


Telefon 43 600 700 
Mail: gb@greve-bolig.dk 
Girokonto 807 12 84
Cvr. 47 34 56 18
Hvis du har ønsker eller opdager fejl på siderne, kan du sende en mail via dette link.

Aftale om fleksibel udlejning
Greve Boligselskabet har indgået aftale med Greve Kommune om en mere fleksibel udlejning af de ledigblevne boliger. Aftalen omfatter alle boliger på nær ungdomsboliger og ældre- og handicapvenlige boliger. Læs mere her

Feriefremleje / Feriebytte
Det er nu muligt for beboerne at feriefremleje eller feriebytte sin lejelighed. - Der er dog nogle betingelser derskal være opfyldt, som du kan læse mere om her. 

Boliggarantibevis
Når to mennesker vælger at flytte sammen, eller hvis man er pensionist og vælger at flytte i sommerhus, burde det betyde, at der bliver boliger ledige. Men sådan er det langt fra altid.